Faculty
Yingcai Wu
Head, ZJUVIS (VisGroup at Zhejiang University)
ZJU100 Young Professor, State Key Lab of CAD & CG
Assistant Dean, College of Computer Science and Technology
Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China
Ph.D. Students
Xiao Xie
Sports Vis
Di Weng
Urban Vis
Ji Lan
Sports Vis
Tan Tang
InfoVis
Sadia Rubab
InfoVis
Dazhen Deng
Sports Vis
Jiachen Wang
Sports Vis
Zikun Deng
Urban Vis
Shuainan Ye
Urban Vis
Master Students
Heming Zhu
AR Vis
Kaijuan Yuan
InfoVis
Kejian Zhao
Sports Vis
Hongye Liang
Sports Vis
Ran Chen
Urban Vis
Jiahui Chen
Urban Vis
Undergraduate Students
Junxiu Tang
InfoVis
Jiang Wu
Sports Vis
Zhuohao Zhang
AR Vis
Renzhong Li
Past Members
Xiwen Cai
Master Student
Graduated in 2018
Yifang Wang
Undergraduate Student
Graduated in 2018